Rotary-veteran runder 60 år

Øyvind Røst har vært med i Rotary i mange år og også hatt ledervervet. Nå er han nestleder i den lokale organisasjonen. Han har også engasjert seg i Frivillighetssentralen og Nittedal Basket – med lederverv begge steder. Mandag fyller han 60 år. Se hvem som ellers runder år de nærmeste dagene: