Jentesatsing i Nittedal og Hakadal blant vinnerne når Varingen deler ut 200.000

Skigrupper, teater og aktivitetsdag hadde de sterkeste søknadene da Varingen fordelte penger fra Sparebankstiftelsen NOR.