Nittedal KrF vil støtte og styrke familiene i bygda vår.

Gjennom gratis samlivskurs vil vi gi par gode verktøy for å ta vare på forholdet. Å forebygge samlivsbrudd er viktig både for det enkelte par, og for barna. Forskning viser at det er en positiv kobling mellom parrelasjoner, god helse og et langt liv. Å leve sammen med noen er blant annet en beskyttende faktor mot demens.

For mange er det å få barn en stor utfordring for parforholdet. En doktorgrad fra 2013 viste at to tredjedeler av norske par opplevde å bli mindre fornøyde med parforholdet etter at de fikk barn. Nettopp derfor ønsker KrF å tilby gratis samlivskurs til alle par i Nittedal som venter barn eller nettopp har fått barn.