Politikk handler om å prioritere og flertallspartienes prioriteringer er ufornuftig. Dette fører til at nittedøler blant annet er nødt til å betale eiendomsskatt. Et godt eksempel på ufornuftige prioritering ser vi når flertallet har bestemt at det skal bygges et basseng på Elvetangen, samtidig som vi 17. juli i Varingen, ser at Lihallen har et vedlikeholdsetterslep på 12 millioner kroner. Med andre ord, så kan det tenkes at vi lar Libadet forfalle, for så å bygge et nytt basseng. Dette er dårlig prioritering av kommunens ressurser. Med slike prioriteringer, er det ikke rart nittedøler er nødt til å betale eiendomsskatt.

Vi ser også at kommunen nå er nødt til å spare i tiden fremover. Samtidig står vi med mange uløste oppgaver som f.eks. at vi per dags dato ikke har et helsehus, og med det er nødt til å betale dyre priser for å leie plasser i andre kommuner. Dette er nok et eksempel på at kommunen prioriterer feil. Fremskrittspartiet derimot, tar fremtidens utfordringer på alvor, og vi mener at de kan løses uten eiendomsskatt, som kun er politisk latskap.

Så hvordan vil Fremskrittspartiet prioritere framover? Smarte løsninger handler også om å være en ja-kommune, og være positive til enkeltmenneskets ambisjoner, og ikke motarbeide dem. Det kan for eksempel handle om å være de som ønsker å starte opp en privatskole i kommunen. Nittedal vil også være avhengig av frivilligheten. Blant annet får vi en tryggere turvei opp til Ørfiske takke være frivilligheten, og bare se på den fantastiske innsatsen til beboerne langs toglinja under skogbrann i årets og fjorårets sommer. Applaus! Men med frivillighet kreves også en ja-holdning fra kommunen. Det virker demotiverende og slitsomt for enkeltmenneskene å kontinuerlig bli motarbeidet av kommunen.
Det er på tide med et politisk skifte i kommunen, og Fremskrittspartiet sier blant annet: ja til frivillighet, ja til en ja-kommune, ja til fornuftige prioriteringer og nei til eiendomsskatt.

For ytterliggere spørsmål, snakk med oss på stands, send oss en melding på Facebook, eller les partiprogrammet vårt (som ligger på nett). Godt valg!