Torsdag innførte Ahus besøksstopp ved sykehuset. Unntaket er barn inntil 18 år, fødende og kritisk syke pasienter. Disse kan ha med seg én pårørende.

Fredag innførte Kvinneklinikken ved sykehuset ytterligere tiltak for å begrense smittefaren:

  • Partner med luftveisinfeksjon eller smitte ikke kan være med på fødsel. Partner kan heller ikke være med ved keisersnitt.
  • Dersom mor selv har luftveisinfeksjon eller smitte, vil hun holdes i isolasjon. Eventuell isolasjon vil videreføres på barsel, uten partner til stede.
  • Barselopphold holdes så kort som mulig (inntil to døgn ved normal fødsel).
  • Av smittehensyn kan ikke partner være til stede under barseloppholdet.
  • Besøk av andre tillates ikke, heller ikke søsken.
  • Nyfødte barn kan ikke tas ut av avdeling før utskriving.

Når det gjelder polikliniske konsultasjoner, kan heller ikke partner være med her, det gjelder også ultralyd.

– Vi ber om forståelse for at vi innfører disse tiltakene, og beklager ulempene de medfører for dere. Vi vil legge til rette for en trygg og god opplevelse for deg under fødselen og barseloppholdet, skriver sykehuset på sine hjemmesider.