– Vi har så langt ingen med påvist koronasmitte i Nittedal, sier kommuneoverlege Tron Hauland Torkildsen til Varingen mandag kveld.

Han fikk prøvesvar fra Ahus i 15.30-tida.

Søndag ble det tatt og sendt til Ahus for analyse smitteprøver fra seks nittedøler. De seks oppfylte følgende to kriterier:

1. De har symptomer på forkjølelse, det vil si feber, hoste, vondt i halsen, tett nese og slapphet.
2. De har vært i en smittesituasjon, det vil si oppholdt seg i et miljø med påvist koronavirus.

– Vi kan ikke si sikkert at de seks ikke er smittet, men med negativt prøveresultat er de ikke lenger i karantene. De kan gå på jobb som vanlig, så sant de ikke jobber i helsevesenet. Vi har sagt at hvis de blir verre, kan de komme tilbake for ny prøve, sier Torkildsen.

Mandag er det tatt prøver av fire nye nittedøler som oppfyller de to kriteriene nevnt over.

Svara på disse prøvene er ventet tirsdag ettermiddag. Inntil videre er de fire satt i karantene, det vil si at de blir oppfordret om å holde seg hjemme.

Personer som har vært i nærkontakt med person med påvist koronasmitte, får 14 dagers karantene uansett om smitteprøver er negative. Dette gjelder en av nittedølene som det ble tatt prøver av søndag, etter det Varingen forstår.

Helsepersonell som har vært i områder med vedvarende koronasmitte, det vil si for eksempel fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia, får også automatisk 14 dagers karantene. Kommuneoverlegen kjenner ikke til at dette så langt gjelder noen i Nittedal.

Grunnen til 14-dagersregelen er at inkubasjonstida for koronavirus, det vil si tida fra du blir smittet til viruset bryter ut og gir symptomer, er beregnet å være fra 0 til 14 dager.

– Vi er i en tidlig fase der vi prøver å bremse og isolere, for å unngå at så mange som kanskje 25 prosent av befolkningen blir syke på en gang, sier Torkildsen:

– Vi vet ikke egentlig om kornavirus er mer dødelig enn vanlig sesonginfluensa. De som er ekstra utsatt er gamle, kronisk syke og røykere. Ingen har kunnet ta vaksine mot det nye viruset, som gjør at flere er utsatt.

Ved vanlig sesonginfluensa blir normalt rundt 10 prosent av befolkninga syke. Årets sesonginfluensa har rammet noe mindre enn vanlig, muligens på grunn av at flere har tatt vaksine.

Nytt koronavirus

 • Det nye koronaviruset hadde først utbrudd i Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020.
 • Det nye viruset er et koronavirus (coronavirus) og har etter hvert fått navnet SARS-CoV-2 som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker.

 • En periode hadde viruset navnet Covid-19. Nå har viruset fått navnet SARS-CoV-2.

 • Smitter på tre måter:

 1. Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre.
 3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.
 • Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset er de samme som for andre infeksjonssykdommer, slik som god håndhygiene og unngå unødvendig samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.

 • Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Kilde: Folkehelseinstituttet

Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er syk?

 • Ta kontakt med lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse.
  NB! Ikke oppsøk legevakt eller legekontor uten avtale.
 • Ring fastlegen din, eller legevakt på telefon 116 117.
 • Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker.
 • Kontakt lege på telefon hvis du har slike symptomer og har vært i minst én av følgende situasjoner:
 • Har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Kilde: Nittedal kommune

Opprettet publikumstelefon

Publikumstelefon: Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager mellom kl. 8:00 og 15:30.

Hentet fra Folkehelseinstituttets nettsider.