– Ingen nye kommunale tiltak rundt korona, men følger situasjonen tett