– Ingen nye kommunale tiltak rundt korona, men følger situasjonen tett

– Det ser ikke ut til at vi har lokalt smitteutbrudd, og bortsett fra karantene for elever og personer knyttet til et trinn ved Rotnes skole er det ikke planlagt ytterligere kommunale tiltak, sier fungerende ordfører Inge Solli.