Varingen rapporterte tirsdag at Nittedal kommune ønsker å si opp ansatte med høyt fravær for å nå egne sykefraværsmål.

Vi som representerer de ansatte i administrasjonsutvalget, vil nyansere dette inntrykket.

Nittedal kommune har et bekymringsverdig høyt sykefravær, som det er viktig å jobbe med å få ned. Høyt sykefravær er et problem for de sykmeldte, for deres kolleger og for «tjenestemottakerne», altså de innbyggerne som vi ansatte i hverdagen kaller pasienter, brukere, barn og elever.

For å få bukt med sykefraværet, må ledere og ansatte samarbeide. Våre folkevalgte er med på å legge premissene for dette, og bedriftshelsetjenesten er en samarbeidspartner.

Bred enighet

Alle parter er enige om at dette arbeidet må prioriteres, men det er ikke lett å snu en slik trend raskt.

På hver arbeidsplass må det jobbes med forebygging.

Mestring, ergonomi, HMS, psykososialt arbeidsmiljø og smittevern er noen relevante faktorer i det. Dessuten må det jobbes med å tilrettelegge for at sykmeldte raskest mulig kan komme tilbake i jobb, helt eller delvis.

Ikke alle kommer tilbake

Dessverre er det slik at noen har alvorlige, langvarige helseplager. Her har tilretteleggingsutvalget (TLU) en viktig funksjon. Her sitter arbeidsgiver, arbeidstaker, NAV, hovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten. Noen ganger er også tillitsvalgte med.

Disse møtene har til hensikt å kartlegge mulighetsrommet og å finne den beste løsningen for å få den ansatte tilbake i jobb, helt eller delvis.

Enkelte ansatte får et års permisjon uten lønn etter maksdato på sykemeldingsperioden, for eksempel for å motta rehabilitering, i påvente av en operasjon eller oppretning etter operasjon. Noen ganger er det riktig at den ansatte får annet type arbeid, og andre ganger er det riktig å gå ned i stilling.

Dette er tøffe møter for de som er syke, men hensikten har alltid vært å finne gode løsninger rundt den enkelte. Dette er ikke noe nytt. Nittedal kommune har jobbet på denne måten i en årrekke, og vi kjenner oss ikke igjen i det inntrykket Varingen etterlater i sin sak.

Ingen kursendring

Nittedal kommune har ikke varslet noen kursendring. Som tillitsvalgte ville vi aldri godtatt at arbeidsgiver tok initiativ til et mer ekskluderende arbeidsliv.

Vi har heller ingen grunn til å mistenke at Nittedal kommune har slike intensjoner.

Hvis Varingen hadde sendt en journalist til møtet i administrasjonsutvalget, ville hen antakelig hørt det samme som oss; en konstruktiv dialog om hvordan vi bør jobbe for at flest mulig kan stå i jobb og drive gode tjenester for innbyggerne.

Her har vi et viktig arbeid å gjøre. Vi vil oppfordre Varingen til å unngå å spre unødig frykt blant våre sykmeldte kolleger.

Varingen har åpnet debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)