Ingen dato for opphevelse av smitteverntiltak

Smittetallet for korona er på gult nivå i Nittedal. Kriseledelsen i Nittedal opprettholder likevel de strengere smitteverntiltakene inntil videre.