Gå til sidens hovedinnhold

Inge Solli om det nye året: - Jeg er ingen typisk klemmer, men nå ser også jeg fram til å kunne gi flere en god klem

2020 har vært året der krisene i Nittedal sto tett. Fungerende ordfører Inge Solli ser likevel ikke helt mørkt på det.

Bygda trodde krisen var over. Det nærmet seg påske og de evakuerte etter skredet på Li høsten 2019 skulle få lov til å flytte hjem. Kriseledelsen kunne ta fatt på gjenoppbyggingen, og lokalsamfunnet komme i gjenge. Da hadde det 2020 vi nå kjenner såvidt startet.

En serie overraskende hendelser

En passende overskrift for året kan godt være "overraskende hendelser", mener fungerende ordfører Inge Solli (V). Han var selv blant de evakuerte etter skredet på Li. Koronautbruddet i mars og skredet har holdt kommunen i kontinuerlig kriseledelse. Økokrims siktelse av ordfører Hilde Thorkildsen preget både lokalsamfunn og kommuneledelse. I tillegg ble bygda rystet av den tragiske drapssaken før sommeren.

– Mange nittedøler har hatt en annen livssituasjon, vi har hatt andre arbeidsoppgaver og andre måter å løse arbeidsoppgavene på. En del av oss har opplevd frykt og utrygghet.

Koronavaksinen er lyset i tunnelen for en hel verden. I Nittedal ser Solli fram til mye:

– Jeg gleder meg til at vi kan åpne samfunnet og spre glede. At vi endelig kan gå på idrettsarrangement, besøke Flammen, gå på gudstjenester, ha større selskap og gjennomføre utsatte bryllup - og ikke minst kunne gi en god klem. Jeg er ikke noen typisk klemmer, men nå ser også jeg fram til å kunne gi flere en god klem.

- Vi trenger å skape trygghet og glede. Håndtering av skred og smitte har med trygghet å gjøre. Kulturen, idretten og utestedene har med glede å gjøre.

- Vi har fått flere nye restauranter og utesteder i koronatiden. Har du testet noen av dem?

- Jeg har vært på Krutt noen ganger, og bestilt takeaway fra Ni Hao. Så langt er jeg veldig fornøyd. Disse, samt kafeer for eksempel i Stasjonsveien, Nittedal Stasjon, Hagan og Åneby blir urbane møtepunkt samtidig som vi er nær marka.

Lyspunktene i 2020

Et rystende år til tross:

– Det jeg sitter igjen med er at vi som kommune har klart å gjennomføre mye av det vi skulle gjennomføre, sier Solli. I unntakstilstanden presenterer han en rekke gla'saker han mener det er grunn til å fremheve:

  • Nittedal Ungdomsskole - elever, lærere og foresatte er fornøyd.
  • Storskole på Elvetangen - den er i rute, nå går riksveien rett fram.
  • Slattumhallen - anleggsarbeidene starter i disse dager.
  • Ingen store smitteutbrudd - sykehjem og hjemmetjeneste har blitt spart.
  • Fritidsaktiviteter for barn og unge har for det meste vært åpne.
  • Omstillingen i kommunen går sin gang.
  • Flere utesteder har blitt åpnet.

– Det at vi har klart å gå gjennom året uten noen store smitteutbrudd på sykehjem og i hjemmetjeneste er jeg veldig glad for. Til det har vi trengt litt flaks, men først og fremst dyktige folk som har jobbet hardt og godt, både i skoler, barnehager, helsetjeneste og smittevernteam. Jeg er glad for at vi holdt en strengere linje enn Oslo, med enkle regler som påbud om munnbind innendørs i offentlige rom.

Valgte å holde skolene åpne

Tett oppunder jul var det likevel ganske stor misnøye å spore blant lærere og foreldre i skolen. Særlig ved ungdomsskolene mente mange at både elever og lærere sto under en voldsom smitterisiko.

– Vi fikk mange av disse henvendelsene direkte til kommunen. Jeg har stor forståelse for at det kunne oppleves vanskelig. Vi valgte likevel å stole på de helsefaglige vurderingene som ble gjort av kriseledelsen lokalt og Folkehelseinstituttet nasjonalt, og holdt skolene åpne. Bortsett fra noen enkelttilfeller på Li har vi ikke hatt noen større smitteutbrudd. Jeg kan ikke si nå at jeg synes det var en feilvurdering. I slike situasjoner må man av og til stå ved sine valg, så er jeg glad for at konsekvensene ikke har blitt større, svarer Solli.

Begrunnelsen er mest mulig normalitet.

– Vi ønsket å holde hverdagen mest mulig normal, både med hensyn til læringen og det sosiale støtteapparatet rundt skolene. Samtidig er jeg glad for at ansatte sier ifra når de synes situasjonen blir utrygg. Fortsatt vil vi så langt det er mulig holde skolene åpne, men gjøre unntak ved enkelttilfeller.

Sjokket

Mens helsevesen og skole i våres jobbet på spreng for å opprette beredskapsplaner og stå rustet til en ny koronabølge, kom ordførersaken til overflaten og utfordret kommuneledelsen på nytt.

– En politisk kollega ble siktet og nå tiltalt for et alvorlig forhold. Vi må forholde oss til det, samtidig som vi har gjort det vi har kunnet for å holde hjulene i gang og jobbe oss gjennom sakene i kommunestyret. Jeg vil minne om at det ikke er snakk om noen skyld så lenge det ikke foreligger en dom. Ordføreren er suspendert av et enstemmig kommunestyre. Hilde ytret også ønske om dette.

– I løpet av januar vil vi forhåpentligvis få vite når saken blir satt opp. Da får vi avvente saksgangen og ha tillit til at retten kommer fram til en riktig dom.

- Det har vært noen kritiske røster

I mellomtiden starter kommunens arbeid med å evaluere. Det ble vedtatt i et ekstraordinært kommunestyremøte like før jul.

– Det har ingen ting med selve straffesaken å gjøre, men dreier seg om hvordan kommunen har håndtert prosessen. Vi syntes det var viktig å få så bred enighet som mulig om at det skal gjennomføres en evaluering, så må vi snakke om mandatet og organiseringen etter nyttår. Det har vært noen kritiske røster. Selv om jeg ikke tror vi kommer i en lignende situasjon igjen, er det greit å sjekke om retningslinjene ble fulgt.

Solli sa tidlig at siktelsen kom som et sjokk. Den betydde at han måtte fungere som ordfører over tid.

- På den ene siden var det min oppgave å tre inn i rollen som ordfører. I det perspektivet verken kan eller vil jeg ta stilling til saken. Samtidig har jeg valgt å besøke Hilde og holde kontakten. Vi har jobbet sammen i mange år. Da er det et naturlig og riktig valg.

- Når vi kommer til evalueringen, regner jeg med at det vil bli stilt spørsmål også ved min håndtering. Da vil vi få kunnskap om hvorvidt noe kunne ha vært gjort annerledes, sier han, og påpeker at han har forsøkt å gjøre en så god jobb som mulig.

- Alle kutter, noen mer enn oss

- Du fremstiller omstillingen som pågår i kommunen som et lyspunkt. Den innebærer kutt i de fleste sektorer?

- Vi skal effektivisere kommunen, men fortsatt holde høy kvalitet. Da er det noe vi må slutte med og noe vi må bli mer effektive på. Alle kommuner rundt oss gjør dette. Noen kommuner kutter mer enn oss. Vi reduserer budsjettrammene for driften, men gjennomfører dette prosjektet slik at det skjer på en styrt måte, svarer Solli.

Arbeidet med omstillingen ble organisert på nytt våren 2020, og er et trepartssamarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Målene er blant annet å yte bedre og mer effektivt, for eksempel ved å innføre en del digitale tjenester.

- Finnes det tjenester som blir kuttet til beinet?

- Jeg vil ikke si det. Vi har fortsatt mange tjenester som ikke er lovpålagte. Ett eksempel er kjøkkendrift ved sykehjemmene. De medfører en del kostnader. Skolene er et eksempel på en tjeneste som trenger en effektiv struktur, slik at vi får mest mulig skole for pengene. Der er det en målsetning å nå lærernormen. Vi må utvikle en attraktiv skole som tiltrekker seg gode lærere og skoleledere, sier Solli.

- For å si det kort: Mange er slitne

Da kriseåret nærmet seg slutten, registrerte Solli et sterkt ønske om noen fridager til sentrale ledere og medarbeidere i kommunen.

– For å si det kort: Mange er slitne. I romjulen har mange ansatte fått en velfortjent pust i bakken. En del måtte naturligvis jobbe med smittevern og i helsetjenesten, men jeg håper vi nå kommer ut av jula uten at det utvikler seg i veldig negativ retning.

Et parallelløp med flere krisesituasjoner til tross, Solli mener et av de største lyspunktene er at det meste har gått sin gang.

– Det er den krevende balansegangen i en krise: å gjennomføre mest mulig av det som er planlagt samtidig som krisen skal håndteres.

- De har opplevd virkelig fæle ting

Personlig gleder Solli seg til å få lov til å reise.

– Vi har en stuga i Sverige som vi gjerne vil bruke, og gleder oss til å kunne reise til Liverpool og Italia. Jeg trives i Nittedal, men det er godt å lufte seg en gang i blant.

– Hvordan tror du det blir å komme til Italia etter dette?

– Det blir rart. De er et flott land og en kulturnasjon. Så har vi sett på TV noe av det de har gjennomlevd. Når vi drar dit, blir det med en klump halsen. Likevel gleder jeg meg til å dra tilbake, og kunne glede meg over at innbyggerne i både Sverige og Italia får livene sine tilbake. De har opplevd virkelig fæle ting.

Kommentarer til denne saken