- Ikke slik jeg ønsker det skal se ut etter hogst

Grunneier Asbjørn Fleisje venter på at bakken skal tørke opp, slik at han kan kjøre inn utstyr og reparere skadene etter vinterens hogst ved Skredderudtjern.