Det dukker stadig opp nye tegn på det intense regnværet onsdag sist uke.

I Brennaveien i Skytta har vannet vasket vekk deler av fyllmassene inne ved støyskjermen.

Så oppfordringen blir å ikke gå for langt inn på fortauet.