Idrettsrådet hyllet klubbsamarbeid

I fjor fant ikke idrettsrådet noen å gi pris til. Det åpnet for å dele ut to priser i år, hver på 10.000 kroner.