Og nei, forsvarstale eller tomme ord fra partiene trengs ikke.

I Nittedal har 20 prosent av barna et eller annet behov som de trenger hjelp til. Dette vet politikerne, kommunen, rektorer, lærere og ikke minst foreldrene til disse barna.

I dag får ikke alle disse barna hjelpen de trenger eller har rett på, og systemet beskytter kommunen og skolene, mens barnets rettigheter sviktes.

Barns rettigheter

Nittedal kommunale foreldreutvalg har gjentatte ganger satt fokus på barns rettigheter i skolen, og har snakket om dette både til forvaltningen i kommunen, foran politikere, hovedutvalget for oppvekst og utdanning, og ellers alle som vil lytte. I tillegg har flere foreldre skrevet brev til rådmann og alle politikerne.

Som en konsekvens ble det hastebevilget ekstra 5 millioner en desember og nå ble endelig 10 millioner øremerket til noen av våre funksjonshemmede barn i budsjettet. Paradokset er at dette ikke er målrettet nok mot alle de som faktisk trenger hjelp i skolen. For hvem er disse sårbare barna?

Ansvaret for skole og oppvekst pulveriseres og skylden legges til slutt på det enkelte barn som ikke mestrer. Det barnet som ikke passer inn eller det barnet som ikke får til skolen.

Lærere fortviler

Det gjør noe med meg som representant for foreldreutvalget når lærere fortviler fordi de ikke får gitt den hjelpen de ønsker å gi, men ikke har nok tid eller kompetent hjelp i klasserommet.

Det gjør noe med meg når foreldre gråter fordi barnet sitt ikke får den hjelpen de trenger, og det rører noe ekstra ved meg når foreldre forteller om barn som ikke ønsker å leve mer.

Dette går spesielt inn på meg siden jeg vet at en endring i driften av skolen og fokuset til politikerne i Nittedal faktisk kan snu dette. Politikerne og forvaltningen kan gjøre en forskjell for disse barna om de vil.

Oppslaget «Halvparten av lærerne mener de gjør for lite for elever med spesielle behov» i NRK gjelder ikke bare for andre kommuner, det gjelder også oss i Nittedal.

Vi skal ikke måtte velge

Dette er slik vår skole er rigget for barna som trenger hjelp. Vi skal ikke måtte velge om vi skal hjelpe de 20 i klassen eller det ene barnet som trenger spesialpedagogen sin eller en miljøterapeut i klassen. Hvordan ønsker vi skolen i Nittedal skal ivareta barna og barnebarna våre?

I Nittedal underfinansieres skolen og flere rektorer har allerede varslet at de overskrider budsjettene. Er det ikke på tide at politikerne stiller krav om innsyn i forvaltningen av skolen og krever innsyn i den enkeltes skole sine budsjetter og varslede behov? Hva går pengene til og hvor mye av disse pengene kommer barnet til gode?

Men også at vi minsker avviket mot gjennomsnittet i Kostra gruppen. Det holder ikke bare å pynte på tall i økonomiplanen slik vi har gjort til nå.

Må ta et valgt

Vi må faktisk ta et verdivalg og bestemme oss for hvilken utvikling vi ønsker for skolene, og hvilken kvalitet vi skal møte barn med ulike behov.

Vi trenger kompetanse i skolen innen ordinær undervisning, tilpasset undervisning og spesialundervisning.

Vi må følge opplæringsloven og ivareta barn med behov under opplæringsloven §5, men også barns behov som faller inn under opplæringsloven §9A. Det gjør ikke vi i dag.

Etter flere år med skolebarn, flere år med verv i foreldreutvalget og flere år med engasjement for skolen vår i Nittedal, så ser jeg hva som skjer og jeg har fått et bredt kunnskapsgrunnlag.

Kan kreve endringer

Det jeg savner er initiativ fra politikerne som faktisk kan kreve endringer og som kan kreve svar av kommunen.

Det virker ikke som dere ser skolene eller forstår utfordringene, men har dere vilje og evne til å åpne øynene deres og lytte til dette, så taler jeg gjerne barnas sak.

Dette er en åpen invitasjon til dere som er engasjerte skolepolitikere i Nittedal.