Dagens bane gjennom Nordmarka bør skrotes til fordel for en raskere bane Grorud-Nittedal.

Kortere reisetid Oslo S-Nittedal/Jaren/Gjøvik er bra for alle som reiser til og fra Nittedal. I tillegg gir det grunnlag for ny nærings- og stedsutvikling.

En ny Nittedalsbane vil også gi økt kapasitet og muligheter til også å erstatte en del lastebiltrafikk med godstog.

Effektiv banestruktur

Nytt dobbeltspor Grorud-Nittedal er en rimelig investering for å bygge en mer effektiv baneinfrastruktur i Oslo-området.

Nittedalsbanen med dobbeltspor Hakadal-Grorud vil redusere reisetiden. I dag bruker bussen 44 minutter Rotnes-Oslo S og bil 33 minutter. Den nye Nittedalsbanen kan komme ned i en reisetid på 16 minutter. Banen vil også gi muligheter for stedsutvikling på Rotnes og Grorud, som da blir viktige knutepunkter på strekningen.

Arealgevinster

Lillomarka og Maridalen blir også fri for jernbanespor og naturskader. I tillegg kommer store arealgevinster og fjerning av barrierer i byggesonen i Oslo og Nittedal.

Nittedalsbanen vil med kombinasjon av gods- og passasjertrafikk være en meget god investering. Nittedalsbanen er også anbefalt av Oslo-regionens Jernbaneforum.

Varingen har åpnet debatten for alle – nå lurer vi på hva DU mener. Bruk kommentarfeltet lenger ned på denne siden, eller skriv din mening i denne lenken. (maks 600 ord)