Gjennom NRKs dokumentarprogrammer om svikt i eldreomsorgen i flere av landets kommuner, er det mange som lurer på hvordan situasjonen er her hos oss.

Dølis Venner har invitert kommunalsjef for helse og velferd, Mette Mosby Kristiansen, til å orientere om eldreomsorgen i kommunen vår.

  • Får hjemmeboende eldre nødvendig hjelp til å klare seg alene?
  • Hvor vanskelig er det å få plass på sykehjem når behovet er der?
  • Hvor mange plasseres på et hjem utenfor kommunen, langt unna familie og venner?
  • Hvordan er livet og hverdagen for dem som bor fast på Døli eller Skytta?
  • Er det nok «varme hender» til også å gi litt ekstra stimuli i hverdagen?
  • Hva gjøres for å gi et bedre tilbud for rehabilitering etter utskriving (utkasting) av sykehuset?

Ønsker svar

Disse – og sikkert flere andre spørsmål – ønsker Dølis Venner å få svar på når årsmøtet torsdag 23. mars avholdes i kantina på Døli pleie- og omsorgssenter.

Møtet er åpent for alle interesserte. Godt stell og god, hjemmelaget mat er veldig bra – men ikke nok!

Venneforeningen vår er opptatt av at beboerne på sykehjemmet også skal ha noen lyspunkter i hverdagen og noe hyggelig å være med på. På siste styremøte bevilget styret over 100.000 kroner til trivsel- og velferdstiltak for beboerne på Døli.

Sangkor og dans

Og vi har med interesse lest i Varingen om initiativ som nå er tatt for å planlegge både sangkor og dans for mennesker med demens.

Slike tiltak heier vi på! Vi håper at politikerne også følger opp sitt ansvar: Å sørge for nok ansatte som tilbys gode arbeidsforhold slik at de blir lenge i tjenesten.

Hva kan hver og en av oss gjøre? I Nittedal har vi to aktive venneforeninger for sykehjemmene våre. Skyttas Venner arrangerer hyggelig turer og kafékvelder for beboerne på Skytta.

Velferdstiltak

Dølis Venner samler inn midler til velferdstiltak og utstyr til glede for beboerne på Døli – utstyr som kommunens budsjetter ikke har muligheter til å bevilge.

Vi oppfordrer alle som er opptatt av god eldreomsorg i Nittedal om å støtte opp om det frivillige arbeidet med medlemskap i en av de to venneforeningene.