Onsdag 15. januar vil Nittedal kommune arrangere åpent folkemøtet. Der vil kommunen først presentere fortetningsanalysen som er gjort i forbindelse med den nye områdereguleringsplanen for Tumyrhaugen.

På møtet vil det også bli delt inn i diskusjonsgrupper, og det vil bli forklart hvordan man kan komme med innspill til analysen via en nettportal.

Nittedal kommune skriver på sine nettsider at møtet vil bli holdt onsdag 15. januar klokka 18.00 i Storsalen i Flammen.