Hva må til for at flertallet skal åpne øynene og se det Høyre ser?

Av