Kristiansen er 51 år gammel, og kommer fra stillingen som kommunedirektør i Meløy kommune. Hun er master of science in business fra Høgskolen i Bodø, og har lang toppledererfaring. Hun er gift med Trond Kristiansen, har to sønner og to barnebarn.

Kommunedirektøren vil få en lønn på 1.350.000 kroner under forutsetning av at kommunestyret vedtar innstillingen. Rådmann Finn Christian Brevig har sagt opp sin stilling og har sin siste arbeidsdag 27. februar 2023. Kristiansen vil senest tiltre 1. april neste år.

Kristiansen har fra 2018 vært kommunedirektør i Meløy kommune. Før det var hun avdelingsdirektør i Husbankens region Bodø, og før det markedssjef i Bodø Boligbyggelag. Hun har også vært styremedlem i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Hun har dessuten vært styremedlem i Bodø Håndballklubb og styreleder i IK Junkeren. Hun har sittet i bystyret og diverse utvalg i Bodø kommune og var i perioden 2016-17 leder for Bodø Arbeiderparti.

Nittedal kommune mottok i alt 20 søkere til stillingen som kommunedirektør, åtte kvinner og 12 menn. Fem søkere har siden trukket sin søknad. Kommunestyret oppnevnte et ansettelsesutvalg for å rekruttere ny kommunedirektør da Brevig sa opp stillingen. Utvalget har bestått av midlertidig varaordfører Hanne Børrestuen (Ap) (leder), fungerende ordfører Inge Solli (V), Ida Eliseussen (Sp), Jan Stefan Holme (H) og Helge Fossum (FrP). Fagforbundet ved hovedtillitsvalgt Lynette Frøyhov har også vært en del av ansettelsesutvalget.

De har knyttet til seg firmaet Habberstad, som foretok førstegangsintervju med samtlige kandidater som fylte de formelle kvalifikasjonskravene som ble stilt. Habberstad foretok en selektering etter at de hadde gjennomført førstegangsintervju. I andregangsintervjuet fikk seks av kandidatene lov til å presentere seg for ansettelsesutvalget. Det ble også gjennomført personlighetstest på disse seks kandidatene. Ansettelsesutvalget foretok en ytterligere selektering til tredjegangsintervjuet. I dette intervjuet fikk tre av kandidatene presentere forberedt løsning på en case, samt at det ble foretatt utdypende spørsmål.

Ansettelsesutvalget mener at Adelheid Buschmann Kristiansen har en tydelig lederprofil, erfaring med omstillingsprosesser i kommunal sektor og personlige egenskaper som gjør at utvalget anbefaler kommunestyret å slutte seg til utvalgets innstilling. Adelheid Buschmann Kristiansen fremstår som en strategisk og resultatorientert leder som er relasjonssterk med handlekraft. Hennes lederprofil er både helhetstenkende og fleksibel, med en personlighet som er inkluderende og tillitsskapende. Hun fremstår som trygg og tydelig i sitt lederskap, og har vilje og evne til å utfordre etablerte sannheter.

Adelheid Buschmann Kristiansen har relevant høyere utdannelse. Hun har solid strategisk ledererfaring fra komplekse organisasjoner, dokumenterbar økonomiforståelse, samt gode resultater fra endrings- og utviklingsledelse. Hun har erfaring med mediehåndtering og beredskap/kriseledelse. Hun virker til å ha god rolleforståelse og etterrettelig oppfølging av beslutningsprosesser i samspillet mellom politikk og administrasjon, mener utvalget.