Det er i alt 9 127 nye sykmeldte personer sist uke i Øst-Viken. Det er 366 færre enn i uken før, og 4 979 flere enn i samme uke for ett år siden. Tallene er ikke sesongjustert og viser ikke varigheten på sykefraværet eller egenmeldt sykefravær.

– Sykefraværet i Øst-Viken er fortsatt høyt, og over halvparten er koronarelaterte, sier avdelingsdirektør Jon Stanley Fredriksen via en pressemelding fra NAV.

De registrerer samtidig at det er færre nye sykmeldte i uke 6, sammenlignet med uken før.

Vi følger utviklingen nøye, og er spent på hva forrige ukes lettelser vil bety for det legemeldte sykefraværet fremover, sier Stanley Fredriksen.