Høyre fant ei dame - deres tredje utvalgsmedlem siden valget

Grunnet lovlighetskrontroll fra Fylkesmannen måtte det igjen velges nytt medlem til hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling. Høyres Anne Hilde Rækstad ble enstemmig valgt av kommunestyret.