Dyrebeskyttelsen Norge (DBN) saksøkte Norsk Kennel Klub (NKK), to raseklubber og seks oppdrettere for brudd på Dyrevelferdslovens paragraf 25 vedrørende avl av rasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel.

Dyrebeskyttelsen fikk medhold i tingretten. I lagmannsretten ble NKK delvis frifunnet, og dommen mot avl av engelsk bulldog ble opphevet.

Begge parter anket dommen til Høyesterett, som altså vil behandle begge ankene, står det i en pressemelding fra NKK.

Ankeforhandlingen vil, ifølge skrivet NKK mottok fra Høyesterett i dag, bli avholdt innen seks måneder regnet fra 10. januar 2023, da saken kom inn til Høyesterett.

- Vi er svært fornøyde med at det viktige prinsippet om hvem som skal forvalte dyrevelferdsloven skal prøves for landets høyeste rettsinstans, og hvor det nærmere innholdet i paragraf 25 skal klarlegges, sier leder av hovedstyret i Norsk Kennel Klub, Tom Øystein Martinsen.

NKKs advokat Anette Fjeld tolker beslutningen fra Høyesterett slik at den gjelder rettsanvendelse og bevisvurdering for begge raser.