Holder Skyset Fus barnehage på pinebenken

Politikerne har gått fra et klart JA når det gjelder å la Skyset barnehage beholde leiekontrakten til et kanskje.