Her vil de bygge dekkhotell og skape en arbeidsplass: – Svaret fra rådmannen er ingen bombe

Ole Pynten og Jarle Kyllenstjerna ønsker å utvide bilverkstedet på Mosletta.