Her varsler kommunen mulig midlertidig forbud mot boligbygging

Forbudet skal først behandles politisk, før det eventuelt blir gjort gjeldende.