– Som et ledd i bærekraftsarbeidet vårt har vi dekket store deler av lagertaket med solceller. Målet er å lage ren og fornybar strøm til eget bruk, sier HMS- og bærekraftsjef Christopher Granung i Würth Norge i ei pressemelding.

Würth Norge har hovedkontor på Holum skog. Der har de montert 810 solcellepaneler på taket.

– Under ideelle forutsetninger kan vi produsere 320.000 kilowattimer strøm hvert år. Det tilsvarer forbruket til 20 norske husholdninger, sier Granung.

Strømsparing i system

Würth har stor bygningsmasse og har de siste åra jobbet målbevisst med å få ned strømutgiftene. Siden 2018 har de redusert strømforbruket med rundt 25 prosent, går det fram av pressemeldinga.

– Viktige tiltak for å spare strøm har vært nye ventilasjonsaggregater på lageret kombinert med sentral driftsstyring og et energioppfølgingssystem, sier logistikksjef Stein Inge Viset i Würth.

– Vi har klart å få temperaturen og inneklimaet mer stabilt. Solcellepanelene er et naturlig steg videre, fortsetter han.

Kan få enda mer

De 810 panelene som er montert vil gjøre Würth på Holum skog anslagsvis 10 til 30 prosent selvforsynt med strøm. Målet er å lage enda mer solenergi.

– Dette er første trinn. Vi har fremdeles store takarealer tilgjengelig. Vi planlegger å utvide når vi har høstet erfaring fra de første panelene, forteller Viset.

– Det er fascinerende å se hvor mye som oppnås raskt når et selskap som vårt setter bærekraft på agendaen og starter innhøstingen av lavthengende frukt, sier administrerende direktør Svein Oftedal.

Würth har over 700 ansatte i Norge og 83.000 på verdensbasis.