Det er gitt tillatelse til 17 sankthansbål på Nedre Romerike i år.

NRBR sin forebyggende avdeling vil i dagene fremover mot helgen befare et utvalg av disse bålene for å sjekke at de er plassert på et sted som ikke medfører fare for omgivelsene, og at ikke bålet inneholder noe annet enn ubehandlet trevirke.

Det er forbudt å ha avfall, plastprodukter, impregnert/malt/behandlet treverk og lignende i bålet.

Det er altså et generelt forbud mot brenning av alle typer avfall, bålbrenning, samt sviing av halm, gress eller lyng i bygda, og i tillegg til Nittedal gjelder det kommunene Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen.

I disse kommunene er sankthansbål kun tillatt etter særskilt tillatelse, jf. kommunale forskrifter. Fristen for å søke om tillatelse til å brenne sankthansbål var i år 3. juni.

Utrykninger til arrangementer med sankthansbål som det ikke er gitt tillatelse til, kan medføre politianmeldelse jf. brann- og eksplosjonsvernloven og forurensningsloven, eller andre reaksjoner.

Ved melding i lokalpresse, våre nettsider www.nrbr.no, eller radio om stor skogbrannfare i regionen, trekkes tillatelsen til brenning av bål tilbake.

Inspeksjon av sankthansbål

Alle som får tillatelse til å brenne sankthansbål, får beskjed om at bålet må være ferdig oppsatt og klart for inspeksjon innen en oppgitt frist kort før avbrenningen skal skje. Den som er ansvarlig for bålbrenningen må kunne fremvise vår tillatelse før, under og etter brenning.

Vilkår for tillatelse til sankthansbål

NRBR gir tillatelse til sankthansbålbrenning etter søknad på følgende vilkår:

 • Det forutsettes at brenningen gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden.
 • Det er den som er oppført som ansvarlig person i søknaden som er ansvarlig for å ha tilfredsstillende brannsikkerhet til enhver tid.
 • Denne personen har ansvar for eventuelle skader som følge av brenningen.
 • Aktsomhetsreglene står beskrevet i brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging.NRBR forutsetter at ansvarlig person er myndig og vil holde seg edru under brenningen.
 • Ansvarlig person må ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
 • NRBR anbefaler at ansvarlig person følger med på http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html, og eventuelt kontakter brannvesenet ved spørsmål.
 • Bålet må ikke være større enn at ansvarlig person har kontroll på det og kan slokke ved behov.
 • Ansvarlig person må ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig i tilstrekkelig mengde.
 • Det skal kun brennes rent trevirke. Det er ikke lov å brenne behandlet trevirke, plast, bygningsmaterialer og annet søppel.
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
 • Det er i tillegg ikke lov å brenne bål på svaberg.
 • Når ansvarlig person forlater bålplassen, skal bålet være helt slokket.

Liste over sankthansbål

NRBR minner om at de fleste sankthansbålene er i forbindelse med private arrangementer og ikke åpen for publikum.

NITTEDAL KOMMUNE

 • Aaraas gård – 23. juni
 • Skillebekk Vel, Svarttjern ved badeplassen – 23. juni
 • Varingskollen borettslag – på fotballbanen til borettslaget – 25.juni

LILLESTRØM KOMMUNE

 • Vølneberg Vel – Egnervegen – tidligere Sørum – 23. juni
 • Hammerenveien, ved brua Rømula – tidligere Sørum – 25. juni
 • Vestbyveien, nedenfor Villingsundet – Sørumsand – 23. juni
 • Monsrudvika, Øyeren, tidligere Fet kommune – 23. juni
 • Gansvikaveien, båthavna i tidligere Fet kommune – 23. juni
 • Lundveien, vannkanten ved kaifronten Fetsund lenser – 23. juni

LØRENSKOG KOMMUNE

 • Nedre Hammer gård – 25. juni

RÆLINGEN KOMMUNE

 • Grøtnesnebben, Nordby – 23. og 25. juni
 • Jahr gård, Nordby – 23. juni
 • Nylandsveien, Fjerdingby – 18. juni
 • Strandvegen, ved Nitelva 26.juni
 • Kirkevegen, Fjerdingby – 23. juni
 • Hammarsvegen – 23. juni
 • Øvre Rælingen vel, Torva friluftsområde – 23. juni

AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

Aurskog-Høland kommune har ingen lokal forskrift om åpen brenning. En melding om sankthansbål i innmark er sendt videre til kommuneoverlege til behandling.