Helsesektoren hadde 75 i karantene før helga. Så fikk en ansatt i Ulvefaret påvist smitte

Bygdas helsevesen er sterkt presset.