Gå til sidens hovedinnhold

Hver eneste vinter strøs det ut tonnevis med grus på veier og fortau på Romerike.

Grusen skal sikre oss en tryggere ferd på glatta.

Når våren kommer sopes deler av grusen opp av feiebilene.

Men hvor blir det av feiemassene?

I Lørenskog kommune er det lagt ut 1.200 tonn med strøgrus i løpet av sesongen.

300-400 tonn av dette regner kommunen med å feie opp igjen.

Vi ønsket å gjenbruke massene da denne muligheten dukket opp.

Iver Melberg, ansatt i kommunalteknisk avdeling i Lørenskog kommune

Oppsopet fra Lørenskog samles opp i kommunen, før det kjøres Romerike Avfallsforedling (ROAF) på Berger i nabokommunen Lillestrøm.

Tradisjonelt er dette blitt deponert. I mange år har det lite bevissthet rundt hva disse massene inneholdt.

Harald Berge, driftsingeniør hos Romerike Avfallsforedling (ROAF)

I løpet av kort tid graver han fram ulike gjenstander som er blitt med oppsopet fra feiebilene.

Plastposer, flasker, pinner og spiker er blant dem.

Jeg har hørt en historie om at det ble funnet en sprøytespiss i fyllmasse på en skogsbilvei. Der hadde feiegrus blitt brukt.

Harald Berge, driftsingeniør hos ROAF

I alle år har feiemasser blitt deponert som urene masser.

Hos ROAF på Berger samlet de i fjor inn 7.500 tonn med oppsop fra feiebilene.

Når feiesesongen er over fraktes massene på store, fulle lastebiler til et vaske- og renseanlegg et annet sted på Romerike.

I Nes miljøpark i Vormsund har AF Gruppen etablert et stort anlegg.

Anlegget gjør at at forurenset masse – som tidligere ble levert til deponi – kan brukes på nytt.

I anlegget går massene gjennom en vaskeprosess.

Her fjernes partikler og uønskede stoffer fra feiemassene.

Dette gjøres ved hjelp av sikter, magneter og spyledyser.

Ut kommer de urene massene som må deponeres, men mengden er blitt kraftig redusert sammenlignet med tidligere.

Etter å ha kjørt gjennom renseanlegget vårt kan 80 prosent av massene gjenbrukes.

Thomas Jølstad Henriksen, daglig leder i Nes miljøpark

Han antar at det feies opp 10.000-12.000 tonn feiemasse på hele Romerike hvert år.

Tidligere har ikke ett eneste kilo blitt gjenbrukt.

Vi unngår å fylle opp deponier unødig og unngår ytterligere inngrep i naturen for å hente ut stein. CO2-utslippene reduseres ved at lastebilene ikke kjører tomme herfra, men får strøgrus klart til gjenbruk med tilbake

Thomas Jølstad Henriksen, daglig leder i Nes miljøpark

Han mener de gjenbrukte feiemassene har minst like gode kvaliteter som den nye.

Ved at finstoffene er fjernet vil den også støve mindre og bidra til renere luft vinterstid.

Thomas Jølstad Henriksen, daglig leder i Nes miljøpark

Husker du denne haugen med oppsop fra fortauene og veiene i Lørenskog?

Til vinteren kan det være nettopp den som sikrer deg en trygg ferd på glatta – etter å ha blitt gjenbrukt.

Harald Berge forklarer hvor feiegrusen blir av: – Fant sprøytespiss i strøgrus som var blitt brukt som fyllmasse på en skogsbilvei

For abonnenter