Har tatt grep mot arbeidslivskriminalitet

Vidar Myhre (MDG) fremmet i en interpellasjon i kommunestyret forslag om skjerpede krav for innkjøp av kommunale varer og tjenester innen bygg- og anleggsarbeid.