Har politianmeldt hærverk på Romstjern

Av

Tidligere har det ved flere anledninger blitt stjålet ved fra boden på Romstjern. Denne gang er både vedboden og sittebenken tagget ned og planker brutt opp. Turlaget har politianmeldt hærverket.