Har man gjort trafikkmessige brølere, bør man ikke fortsette å plage beboere i gammel bebyggelse

Av