Gå til sidens hovedinnhold

Har konkludert om skredet på Li: Årsaken var kommunens egne gravearbeider

Rapporten om årsaken til skredet på Li er ferdig.

– Konklusjonen er at skredet sannsynligvis ble utløst fordi det ble gravet grøft i elva for å legge nye vann- og avløpsledninger i forbindelse med prosjektet «Avløp ut av bygda», skriver Nittedal kommune i ei pressemelding torsdag formiddag.

Rapporten er laget av Norges Geotekniske Institutt (NGI) etter bestilling fra kommunen. I konklusjonen skriver NGI:

«Alternative skredårsaker for skredet er drøftet, både naturlige faktorer (erosjon, nedbør, jordskjelv) og menneskelig aktivitet (trafikk, sprengningsarbeider, anleggsarbeider for legging av rør i Nitelva, spunting, styrt boring, vannlekkasjer).

Det er ikke funnet noen sammenheng mellom naturlige faktorer og utløsning av skredet.

Basert på tilgjengelig informasjon og utførte geotekniske analyser, vurderer NGI at årsaken til skredet på Li var etablering av ledningsgrøfta i Nitelva.»

Åpen grøft

Entreprenøren som kommunen hadde hyret inn, var i august 2018 ferdig med å grave ei 2,2 meter djup grøft i bunnen av Nitelva. Tidligst i mai 2019 var ledningene lagt og grøfta fylt igjen, står det i rapporten.

At grøfta stod åpen i minst sju måneder var uheldig, men ikke nødvendigvis avgjørende for at skredet gikk. NGI skriver:

«Det ville vært mer gunstig med en rask installasjon av rørene, men med en utførelse hvor hele grøften ble etablert på en gang, ville skredet trolig løsnet uansett.»

Bidrag til innsikt

Siden ordfører Inge Solli var en av de evakuerte fra skredsonen på Li er det varaordfører Hanne Børrestuen (A) som uttaler seg.

– Det aller viktigste etter at skredet gikk i september 2019 var å ivareta de evakuerte og gjenoppbygge et trygt boområde, sier Børrestuen i pressemeldinga:

– Årsaksrapporten vil kunne bidra til faglig innsikt i hvorfor slike hendelser oppstår, og hvordan man kan forebygge slike hendelser i framtida.

Det har gått ett og et halvt år siden skredet på Li. Siden den gang har kommunen sikret området. Alle de evakuerte, både beboere og bedrifter, fikk flytte tilbake i mars 2020.

– I år skal vi gjenoppbygge tekniske infrastruktur som veier, vann og avløp. Nå skal vi sette oss godt inn i rapporten, avslutter Børrestuen.

Nittedal kommune vil bruke om lag 65 millioner kroner på sikring og gjenoppbygging av skredområdet på Li. NVE har gitt tilskudd på 13,97 millioner kroner i forbindelse med sikring og gjenoppbygging av elveløpet, mens kommunal- og moderniseringsdepartementet kompenserer kommunen med 18,4 millioner kroner, skriver kommunen i pressemeldinga.

Rapporten om skredårsaken er beregnet å koste 1,1 millioner kroner, har kommunen opplyst tidligere.

Les hele skredrapporten her: Skredrapport.pdf

Les også

Funn om årsaken til kvikkleireskredet på Li kan utløse erstatningsansvar: – Det er sånne rapporter vi legger til grunn

Kvikkleireskredet på Li

  • Mandag morgen 16. september 2019 gikk et kvikkleireskred nederst i Heggeveien på Li.
  • Skredet er 40 meter bredt og 7 til 8 meter høyt og går ut i Nitelva.
  • Klokka 17.00 samme dag som skredet gikk, ble et område på Li evakuert på grunn av fare for at skredet kan spre seg.
  • Den evakuerte sona omfattet 86 beboere, 6 bedrifter med til sammen rundt 30 ansatte, Libadet pluss idrettsanlegget til Gjelleråsen IF.
  • Mandag 30. september ble sona justert som følge av grunnundersøkelser. Beboere i fire evakuerte hus i Listubben fikk flytte hjem.
  • Per 11. oktober var 21 boliger med til sammen 62 beboere pluss 4 næringsbygg evakuert.
  • Mandag 13. januar begynte arbeidet med fase tre av sikringsarbeidet der man skal sprøyte kalksement i skredområdet.
  • Fredag 20. mars fikk de siste beboerne flytte hjem til de evakuerte boligene på Li. Onsdag 25. mars ble det åpnet for at de evakuerte bedriftene kunne flytte inn i sine lokaler på Li.

Kommentarer til denne saken