Har åpnet Nittedals idrettshaller igjen

– Men foreløpig kun på kveldstid i ukedagene, sier fungerende ordfører Inge Solli.