Halvannen milliard til idrettsanlegg

Overskuddet til idrettsformål i Norsk Tipping AS for spilleåret 2019 er nå klart, og anleggspotten hele landet skal slåss om er på 1,58 milliarder kroner.

DEL

Nittedal har aldri hatt flere søknader om spillemidler inne, så håpet er at flere lokale anlegg enn tidligere kan få midler i år. Departementet har for øvrig bedt fylkeskommunene om å særskilt prioritere lag og foreninger som har igangsatt eller ferdigstilt anleggsprosjekter ved årets detaljfordeling av spillemidler.

På kort sikt var det likevel viktigere at regjeringen forskutterer utdelingen av lokale aktivitetsmidler. Flere idrettslag sliter med likviditeten, så denne fordelingen vil kunne hjelpe flere over koronakneika. Potten er som forrige år totalt på 372 millioner kroner, hvorav 300 millioner fordeles nå. De siste 72 millionene fordeles av idrettsrådene til høsten.

Norsk idrett blir i alt tilgodesett med 2.861.500.000 kroner. Foruten anlegg og LAM-midler settes det av 730 millioner til organisasjonene i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Forsknings- og utviklingsarbeid blir tildelt ca. 34 millioner kroner, og andre spesielle aktiviteter, herunder antidopingarbeid, tildeles ca. 145 millioner kroner. Eventuell statlig kompensasjon for bortfall av inntekter under koronakrisen inngår ikke i denne potten.

Artikkeltags