Flere merknader fra Lunner når det gjelder ny riksvei 4

Lunner kommune har en rekke merknader til Statens vegvesens detaljregulering for ny riksveg 4 mellom Roa og Gran grense.