Gå til sidens hovedinnhold

Gult kort til rådmannen

Artikkelen er over 2 år gammel

Flertallet i kommunestyret er lei av å bli hørt, men overhørt. De krever nå sterkere politisk styring med Nittedals framtid. Det er på tide å gå fra ord til handling. Annerledes kan det ikke tolkes det åtte siders alternative budsjett-forslaget som flertallspartiene nå stiller seg bak. Bare noen timer før bygdas folkevalgte kom sammen mandag ettermiddag for å sluttbehandle neste års kommunebudsjett og handlingsplan for årene 2020 til 2023, slapp flertallet sin "budsjett-bombe"; Rådmannens bebudede nedbemanning utsettes. Det innføres ansettelsesstopp i kommunen. Eiendomsskatten holdes uendret. Flere huseiere kan imøtese redusert regning. Planleggingen av ny Rotnes skole starter umiddelbart. Slattumhallen bygges som planlagt. Rådmannen skal avvikle kjøp av heldøgns sykehjemsplasser utenbygds. Kommunen skal i stedet søke samarbeid med dagens eiere av Glittre for å få etablert rehabiliterings- og korttidstilbud i lokalene til det tidligere spesialsykehuset i Hakadal. Rådmannen synes det er som det skal være å bli "satt på plass" av kommunens politikere. I samtale med lokalavisens redaktør i en av de mange pausene under årets siste kommunestyre, understreket han at det er administrasjonens oppgave å sørge for å gi de folkevalgte best mulig beslutningsgrunnlag. Deretter er det rådmannens jobb å se til at de politiske vedtakene gjennomføres. Når det i år ble en noe mer amper stemning enn vanligvis mellom politikere og administrasjon under høstens budsjettprosess, mener rådmannen forklaringen er kvikkleireskredet på Li, som ble utløst 16. september. Det skjedde på verst tenkelige tidspunkt, midt i administrasjonens innspurt med neste års kommunebudsjett. Kommunen satte krisestab. Konsekvensene av skredet for nabolaget krevde alles oppmerksomhet. De fleste andre administrative gjøremål ble satt på vent, inklusiv budsjett-arbeidet. Det er en forklaring som vi anbefaler det lokalpolitiske miljøet å slå seg til ro med. Selv om flertallspartienes omfattende mot-forslag til rådmannens budsjettinnstilling, kan sees i sammenheng med den politiske bestillingen som ble fremmet og vedtatt under kommunestyrets behandling av den såkalte ramme-saken før sommerferien. Dessuten ble vi alle etter valget kjent med det nye politiske flertallets samarbeidsavtale. Her gjentas mange av bestillingene fra juni samt noen nye, blant annet redusert eiendomsskatt for folk flest og løftet om å etablere flere heldøgns omsorgsplasser innenfor Nittedal kommunes grenser. Svært lite av dette svarer rådmannen ut i sitt forslag til nytt budsjett og handlingsplan. Derfor får han nå gult kort pluss en ny politisk bestilling med klare kjøreregler og absolutte tidsfrister for når de etterlyste sakene skal foreligge til politisk behandling, ferdig utredet. Derfor får nå rådmannen gult kort.

For abonnenter