Grønt lys for å planlegge ny riksvei mellom Kjul og Rotnes

Den politiske enigheten om handlingsprogram for Oslopakke 3 de neste fire årene innebærer også at Statens vegvesen har fått midler til å starte planleggingen av ny riksvei 4 på strekningen Kjul-Rotnes.