Gravde litt for mye – må fraflytte deler av huset og ha sikringsgjerde i hagen til naboene

Kommunen varsler tvangsmulkt, pålegg og sanksjoner mot en huseier mellom Kjul og Slattum.