Dette er virkelig noe dere må ta med dere videre i livet. De færreste av oss har vunnet en slik pris.

Men hvorfor stoppe der? Hele initiativ kom som følge av utfordringer knyttet til skolebiblioteker i Nittedalsskolen.

Dermed blir spørsmålet hvordan dette fantastiske initiativet kan videreutvikles og brukes som en del av skolegangen i Nittedal.

LES OGSÅ: Prisdryss over nittedalsskoler: – Jeg er helt skjelven

Unge gründere

På forrige hovedutvalgsmøte fikk vi besøk av disse fantastiske og unge gründerne, hvor de ytret et ønske om å gjøre dette elevdriftete biblioteket til en varig ordning.

Viktig for ordningen var at elevene fikk drifte dette selv, og at de selv fikk stå i spissen for innlån av nye bøker.


Ikke bare er dette positivt fordi elevene får prøve seg på ansvar rundt hvordan drifte et skolebibliotek, men dette kan også bidra til økt leselyst, fordi det nettopp er elevene som styrer.

Til dette ønsket om en videreføring stiller jeg meg positiv. Allikevel må vi finne løsninger som er økonomisk forsvarlig med tanke på den økonomiske situasjonen Nittedal står i.

Fra lærer og elever ble det på utvalgsmøtet luftet tre ønsker for fremtiden til Liblioteket:

  • En god og varig ordning for innkjøp og lån av bøker.
  • Kursing for elevene om det å være bibliotekar.
  • En dedikert koordineringsperson, som kan hjelpe elevene til å drifte biblioteket.

Elevbibliotek

Til det første punktet mener vi det er viktig at elevbiblioteket integreres i de systemene som kommunen allerede er en del av. Her forstod jeg det slik at prosessen allerede er i gang. Vi håper dette løser seg raskt.

Til det andre punktet om kursing av elever som bibliotekarer, mener jeg dette helt klart er en viktig forutsetning for å bygge kompetanse på området.

Dette bør vi klare å finne dekning for i budsjettet.

I tillegg mener jeg det er viktig at elevene får kursing av den kompetansen som allerede finnes i kommunen, som for eksempel av de bibliotekarene vi allerede har.

Voksen støtte i bakgrunnen

Jeg ser også viktigheten av det siste punktet rundt en koordineringsperson, fordi det ville vært uansvarlig å la elevene stå aleine med alt ansvaret.

Poenget er at de skal ha hovedansvaret, men med voksen støtte i bakgrunnen. På dette punktet mener jeg vi må finne en slik koordineringsperson blant de ansatte som allerede jobber i kommunen. Naturlig her vil være å bruke kommunens bibliotekarer.

Politisk har vi nettopp blitt informert om disse ønskene, og siste ord er nok ikke sagt. Allikevel ønsker jeg å legge frem mine tanker rundt dette fantastiske initiativet fra Li skole, for å sette i gang en debatt.

Disse hardtarbeidende og unge entreprenørene fortjener at prosjektet deres blir tatt på alvor.