Gode veier og kollektivtransport er avgjørende for å skape en enklere hverdag for folk flest. Det handler om effektive jobb- og fritidsreiser. Dette er viktig for Nittedal som har mange innbyggere som pendler inn og ut av kommunen. God infrastruktur er viktig for at barna våre skal få trygge skoleveier.

Det er sentralt å sørge for godt vinter- og sommervedlikehold av kommunens veinett.

Nittedal FrP vil sørge for at trafikksikkerhetsplanen i større grad blir gjennomført. Gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak og asfaltering må prioriteres. Nittedal kommune må få en skiltplan som sikrer god trafikksikkerhet og adkomst for utrykningskjøretøy.

Nittedal FrP vil arbeide aktivt for viktige samferdselsprosjekter som Hagan- tunnelen, RV4-utbygging og forbedret togtilbud på Gjøvikbanen, herunder nattilbud.