Godbit for tomteeiere - verre for naboen

Kravet om at fordelene ved å gi dispensasjon til en utbygging skal være «klart større enn ulempene etter en samlet vurdering» foreslås nå fjernet fra plan- og bygningsloven. Det vil gjøre det lettere å bygge ut, og vanskeligere for naboer å hindre det.