Hele 134 dyr døde på den 124 kilometer lange togstrekningen fra Oslo til Gjøvik i vinter. Det gir 1,08 døde dyr per kilometer.

Deretter fulgte Nordlandsbanen og Rørosbanen med henholdsvis 0,39 og 0,38, skriver Aftenposten.

– Vi som samfunn er nødt til å gjøre det vi innenfor rimelighetens grenser er i stand til å gjøre for å hindre at dette fortsetter. Både av etiske og naturvernmessige hensyn, sier seksjonssjef Knut Johansson i bymiljøetaten i Oslo kommune.

Nordlandsbanen hadde klart flest dyrepåkjørsler med 281. Deretter fulgte Dovrebanen (152), Gjøvikbanen (134), Rørosbanen (133) og Sørlandsbanen (78).

Tallene gjelder for perioden 1. september i fjor til 24. mars i år.