Gå til sidens hovedinnhold

Gangbrua på Nittedal stasjon er borte

Nittedal stasjon har ikke lenger noen gangbru. Rett over klokka 13 lørdag begynte den synlige flyttingen av brua, og 20 minutter senere lå den trygt plassert på en lastebilhenger i Sørliveien.

For abonnenter

Demonteringen startet tidligere i uka etter at gangbru ble stengt mandag. Det elektriske anlegget ble fjernet og brua ble løsnet fra fundamentene.

Mange skuelystne hadde samlet seg i Sørliveien lørdag formiddag, og klokka 13 fikk de se brua bli skjøvet over fra stasjonssiden til Sørliveien. Der ble den liggende en kort stund på den lille gresstoppen før den ble svingt 90 grader og forsiktig låret ned på en ventende lastebil parkert på nordsiden av Sørliveien.

Det er foreløpig noe usikkert hva som skal skje med brua, men tanken er å ta vare på den. Før den kom til Nittedal var konstruksjonen i bruk som bru ved Fetsund.

Langvarig prosjekt

Også neste helg blir det arbeider ved Nittedal stasjon, og det hele vil fortsette til langt ut i neste år. Prosjektet på Nittedal stasjon er planlagt ferdigstilt i august 2022.

Arbeidet som skal gjøres på og rundt Nittedal stasjon er en del av en større satsing på Gjøvikbanen. Oppgraderinger langs hele banestrekningen gjør at det fra høsten 2022 blant annet blir mulig å kjøre ett persontog i timen mellom Oslo og Jaren og Oslo og Gjøvik. I tillegg øker det kapasiteten for gods.

Dette skal gjøres:

• Rive den gamle gangbrua over sporene og bygge en ny, med trapper og heis ned til plattformene.

• Rive dagens smale mellomplattform og planovergang.

• Bygge to nye plattformer som er 220 meter lange. Dette gjør at det blir plass til tog med to togsett.

• Forlenge sporet i retning Oslo fra 340 til 640 meter. På denne måten kan opp til 600 meter lange godstog møtes/krysse på stasjonsområdet.

• Oppgradere kontaktledningsanlegget med nye master og ledninger.

• Gjøre stasjonen klar for innføring av det digitale signalsystemet ERTMS ved å legge kabelkanaler og fundament for nytt el-hus.

• Legge nye spor og fire nye sporveksler.

• Utvide parkeringsplassene både på nord- og sørsiden av stasjonen. Til sammen blir det 245 parkeringsplasser, mot dagens 212.

• Sykkelparkering, inkludert mulighet for å låse inn sykkelen (sykkelhotell).

• Bygge støttemur mot Sørliveien.

•Hele stasjonsområdet får universell utforming. Det vil si at den er tilrettelagt for alle typer brukere, inkludert blant annet blinde og rullestolbrukere.

• Langsgående støyskjermer (mot bebyggelse langs sporet?)

• Flytte bussterminalen til sørsiden.

Kommentarer til denne saken