Frykter ekstraregning ved fusjon av vann- og avløpsselskap

Vann- og avløpsselskapene på Nedre og Midtre Romerike ønsker å slå seg sammen. Fungerende ordfører i Nittedal, Inge Solli (V), frykter at dette kan gi Nittedal en uønsket ekstraregning.