Anført av fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) fra Jessheim, har det rødgrønne flertallet i Viken fylkesting for lengst slått fast at de vil søke Stortinget allerede neste år om å legge ned det nye fylket.

Heller ikke Frp har markert seg som tilhengere av Viken, og da partiet nylig gikk ut av regjering, åpnet stortingsrepresentant Jon Helgheim for at Frp ville bidra til at det nye gigantfylket kunne bli historie allerede før stortingsvalget i 2021.

Nå er det klart at Frp likevel ikke vil bidra til å reversere Viken i inneværende stortingsperiode, konstaterer stortingsrepresentant Himanshu Gulati fra Lillestrøm etter et møte i partiets stortingsgruppe tirsdag.

Belastning for ansatte

– Vi har vært skeptiske til opprettelsen av Viken og ment at det er en merkelig konstruksjon. Nå er vi ute av regjering og ikke lenger bundet at kompromisset om Viken, men samtidig er det nye storfylket en realitet fra og med 1. januar. Vi har bestemt oss for at vi ikke vil utsette de ansatte i Viken for den belastningen det er å skulle reversere en så omfattende prosess allerede nå, sier Gulati til Romerikes Blad.

Dermed består det nye storfylket inntil videre, med Frps støtte.

Samtidig står Frp på sitt gamle standpunkt om å legge ned fylkeskommunen, et standpunkt de så langt ikke har fått gehør for.

– Vi mener fylkeskommunen innebærer unødvendig byråkrati og at fylkene har for få oppgaver til å ha livets rett, og vil fremme et forslag i Stortinget onsdag om å legge ned fylkeskommunene – eller regionene, om du vil. Det har ikke fått flertall tidligere, men jeg er jo spent på om de som er så sterkt imot regionene likevel kan tenkes å ville støtte det, sier Gulati, som er såkalt medforslagsstiller i Stortinget onsdag.

Et par-tre år fram i tid

Forslaget blir imidlertid ikke stemt over før om noen uker, så svaret kommer uansett ikke onsdag.

– Hva om forslaget mot formodning skulle flertall – da blir Viken likevel nedlagt?

– Ja, og det vil jo i så fall være en gledelig nyhet som samtidig vil kreve en del planlegging. Det vil nok ligge et par-tre år fram i tid å overføre dagens fylkeskommunale oppgaver til henholdsvis kommune og stat.

– Ja, hvem skal i så fall gjøre hva?

– Det må vi komme tilbake til, men Frp mener jo at kommunene veldig fint kan ha ansvar for både videregående skoler og tannhelsetjenester, svarer Himanshu Gulati.