(Avisa Oslo): – I dagens NTP ligger ikke riksvei 4 i det hele tatt. I det som er foreslått av regjeringen, så har de glemt 90 prosent av riksvei 4. De vil bare bygge oppi nord der hvor jeg bor, ved Gjøvik og Biri, så glemmer de alt sørover og inn mot Oslo, sier stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) til Avisa Oslo.

Han er valgt inn på Stortinget fra Hedmark. Sammen med partikollega Jon Helgheim, som står på andreplass på Frps stortingsliste i Oslo, legger de frem sine ønsker for større motorveier, som de vil kjempe inn i Nasjonal transportplan (NTP).

– For å avløse trafikksituasjonen litt for Oslo, har vi også et ønske om å bygge fylkesvei 22 mellom Gjelleråsen og Hvam. Hvis du har kjørt den veien, så er den dårlig, svingete, smal og krøkete, sier Johnsen, før Helgheim skyter inn:

– Vi har en helhetlig tankegang, der Fylkesvei 22 skal ha fire felt hele veien, og kobles på riksvei 4 og E6. Det vil gi bedre flyt.

Dette sa representanter for Frp Til Varingen i mars, før revidert transportplan skulle legges fram:

– Kø, kork og kaos

Riksvei 4 er en av hovedveiene nordover fra Oslo, og går gjennom Nittedal, Hadeland, Toten og til Mjøsbrua over Mjøsa. Den møter Fylkesvei 22 ved Gjelleråsen.

De to Frp-politikerne mener veiens kapasitet må utvides, ettersom det er en viktig vei for både industritransport og pendlere.

– Nå er det kø, kork og kaos som preger bildet, og andre partier ønsker bare å videreføre mer kø, kork og kaos for å plage bilistene, og prøve å få slutt på trafikk, noe som ikke går fordi gjennomfartsårene der er ekstremt viktige, sier Helgheim.

– Løsningen til byrådet i Oslo er jo å stenge det ned. Det er ingen løsning, for da forflytter du trafikken. Det er ganske idealistisk urealistisk egentlig, istemmer Johnsen.

Vil ha bedre støydemping

Samtidig er de to klare på at det må tas bedre hensyn til beboerne langs veien. De peker på at dagens standarder for støydemping er langt høyere enn den eksisterende støydempingen langs veien.

– Om den hadde blitt bygget i dag, ville det vært et strengere krav til støyskjerming. Det er ingen grunn til at bare nye veier har det kravet. Det har med penger å gjøre, men bomiljøene langs veien der er veldig viktige, så det er en prioritert sak for oss, sier Helgheim.

Dette er et generelt problem, mener han.

– Det må gjøres mer med støydemping jo nærmere Oslo du kommer. For sånne nødvendige veier lager mye støy. Så det jobber vi også for å få med i NTP, mer støyskjerming, spesielt for beboere.

Fakta om RV 4

RV 4 er en rute på 135 km mellom Sinsen og Mjøsbrua.

  • Gjennomsnittlig trafikkmengde er relativt høy, flere steder på strekningen er trafikken over 10.000 kjøretøy i døgnet (ÅDT).
  • Standarden er i dag for det meste tofelts vei uten midtrekkverk. På strekningen Lunner – Jaren er det bygd firefelts vei.
  • Mesteparten av vegen har fartsgrense 80 km/t, men stedvis satt ned til 70 km/t- Det er mange soner med 50 og 60 km/t.
  • Gjennomsnittsfart på hele strekningen er 71,9 km/t (google maps). Dette varierer fra 61 km til 80 km/t på de ulike strekningene.