Gir Frivilligsentralen en ny sjanse

FELLESFORSLAG: Varaordfører Inge Solli (V, t.v.) leser opp forslaget om løsning for Nittedal Frivilligsentral, mens representanter fra sentralen følger med fra tilhørerbenken.

FELLESFORSLAG: Varaordfører Inge Solli (V, t.v.) leser opp forslaget om løsning for Nittedal Frivilligsentral, mens representanter fra sentralen følger med fra tilhørerbenken. Foto:

Formannskapet har mot rådmannens innstilling enstemmig vedtatt at kommunen lager en ny avtale med Nittedal Frivilligsentral.

DEL

Varaordfører Inge Solli (V) la mandag kveld fram det alternative forslaget på vegne av samtlige partier i formannskapet.

– Vi går inn for å få til en ny samarbeidsavtale med Frivilligsentralen, men vi stiller noen krav. Avtalen må ha mye tydeligere mål og oppgavebeskrivelser enn tidligere, og styret må rydde opp i kritikkverdige forhold som Romerike Revisjon påpeker i sin rapport, sa Solli.

Må lukke avvik

Han trakk fram tre konkrete saker der Frivilligsentralen har handlet i strid med det de måtte vite var kommunens interesser:

  • Organisasjonsendringa før jul i fjor fra stiftelse til forening.
  • Initiativet som ble tatt for å bli en paraplyorganisasjon for frivillige foreninger.
  • Innkjøpet av en tilskuddsportal for frivilligheten.

– Frivilligsentralen har hatt en total mangel på forståelse for sin egen rolle, sa Solli.

I formannskapets enstemmige vedtak står det i klartekst at foreninga med samme navn som stiftelsen Nittedal Frivilligsentral skal avvikles, og at sentralen ikke skal opptre som paraplyorganisasjon for frivillig sektor.

Les hele vedtaket her

Saka skal endelig behandles av kommunestyret mandag 30. oktober.

På tilhørerbenken

I kommunestyresalen satt blant annet Frivilligsentralens daglige leder HappyTom Christiansen og styreleder Dagfinn Bakken.

– Jeg har ingen kommentar til vedtaket, sier Christiansen til Varingen rett etter møtet.

Styreleder Bakken sier dette:

– Jeg ser på vedtaket som et politisk kompromiss. Kommunen stiller klare krav, og det er positivt. Vi får noen konkrete ting å forholde oss til og som vi kan jobbe videre med.

FULGTE SPENT MED: Styreleder Dagfinn Bakken (t.h.) i Nittedal Frivilligsentral mener formannskapets vedtak gir godt grunnlag for å jobbe videre. Nedbøyd i midten ser vi daglig leder HappyTom Christiansen, som ikke ville kommentere vedtaket.

FULGTE SPENT MED: Styreleder Dagfinn Bakken (t.h.) i Nittedal Frivilligsentral mener formannskapets vedtak gir godt grunnlag for å jobbe videre. Nedbøyd i midten ser vi daglig leder HappyTom Christiansen, som ikke ville kommentere vedtaket. Foto:

Revisorene om Frivilligsentralen

Før vedtaket hadde to revisorer fra Romerike Revisjon orientert om sine funn i granskinga av Frivilligsentralen. Da brukte avdelingsleder Oddny Ruud Nordvik ekstra god tid på å kritisere prosessen da stiftelsen Nittedal Frivilligsentral før jul i fjor dannet foreninga Nittedal Frivilligsentral.

– For å gjøre om stiftelsen til forening skulle styret ha innhentet skriftlig formell godkjenning fra alle stifterne. Det unnlot styret å gjøre, og resultatet ble at det i dag er to organisasjoner med samme navn og samme daglige leder, noe som er svært uheldig, sa Ruud Nordvik.

En av stifterne som ikke har godkjent omdannelsen til forening, er Nittedal kommune.

Både det forrige styret i Frivilligsentralen og Nittedal kommune fikk refs, som Varingen har omtalt tidligere.

Les også: Rådmannen har fått nok av Frivilligsentralen

Romerike Revisjon stiller spørsmålstegn ved disse tre konkrete aktivitetene i Frivilligsentralen:

  • Verdens Gutter, initiert av den muslimske ahmadiyya-menigheten. Revisjonen minner om kravet til kjønns- og livssynsnøytralitet.
  • Språkkafeen. Revisjonen er usikker på hvem som egentlig har hovedansvaret for denne kafeen.
  • Hjelp til jul, med utdeling av penger før jul til enkeltpersoner som bare daglig leder og en frivillig vet hvem er. Revisjonen mener detter er sterkt kritikkverdig og ligger utenfor sentralens formål og virkeområde.

Artikkeltags