Frivilligsentralen tilbake i kommunal regi

Formannskapet har enstemmig vedtatt at kommunen skal overta Nittedal frivilligsentral, og fra 2021 avsettes det 1,2 millioner kroner årlig til drift av sentralen.