Frivilligsentralen tilbake i kommunal drakt?

Kommunestyret har utnevnt en arbeidsgruppe som skal vurdere framtidig organisering av Nittedal frivilligsentral. Stiftelsesformen ser ut til å stå for fall.